Schulz Rijnvaart
check Persoonlijk en betrouwbaar
check Snel en op elk gewenst moment
check Altijd bereikbaar
logo
menu
0 Basket Created with Sketch. 0.00

Verantwoord alcoholgebruik

Schulz wenst een bijdrage te leveren aan een verantwoord alcoholgebruik. Om die reden verkoopt Schulz alcohol volgens de huidige wet- en regelgeving die bestaan voor de verkoop daarvan en neemt zij maatregelen om te voorkomen dat die wet- en regelgeving wordt overtreden.

NIX18:
Voor alcoholhoudende dranken geldt dat deze producten met name voor jongeren een gezondheidsrisico kunnen vormen. Schulz verstrekt dan ook conform de geldende wet- en regelgeving geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Om zeker te weten dat een klant oud genoeg is om alcoholhoudende dranken te mogen verstrekken, vragen wij aan klanten onder de 25 jaar naar legitimatie wanneer zij alcoholhoudende dranken kopen. Onder legitimatie wordt verstaan paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, brommerbewijs en vreemdelingendocument.
Wanneer alcoholhoudende producten (online) worden besteld die vervolgens thuis worden bezorgd, dan wel opgehaald worden, worden de regels voor verantwoorde verkoop van alcohol onverkort toegepast. Onze bezorger of de medewerker op het afgiftepunt (dit kan in ons magazijn, maar dit kan ook een punt buiten ons bedrijf zijn) controleert of de klant 18 jaar of ouder is door jongeren tot 25 jaar om legitimatie te vragen.

Als de klant de legitimatie niet kan laten zien of uit het legitimatiebewijs blijkt dat de klant nog geen 18 jaar is, worden alcoholhoudende dranken niet verstrekt.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over een verantwoord alcoholgebruik op: Nix18